פעילויות נוספות

גלריית רחוב

גלריית רחוב

נעמי מרצה

הרצאה - מיגון לניגון

ארט בום

ערכת קלפים של התחדשות