סדנאות חד פעמיות

 • זמן להתחלות חדשות

  300 שקלים חדשים
 • לעבד חוויות מחדש

  300 שקלים חדשים
 • הדפסי נייר בוטניים

  300 שקלים חדשים
 • כלי יצירה מלהיב וממכר

  300 שקלים חדשים
 • מסע אל עבר הגילוי העצמי

  298 שקלים חדשים
 • לראות את יופיים של הדברים הלא מושלמים

  300 שקלים חדשים
 • ידידות חדשה, לאפשרות מלהיבה, לתגלית נועזת.

  298 שקלים חדשים
 • מתי בפעם האחרונה הבטנו לשמים? אנחנו חיים בעולם עמוס מסרים, עול

  300 שקלים חדשים
 • בין מה שחשוך למה שזורח

  297 שקלים חדשים
 • ליצור את החדש

   

  90 שקלים חדשים