top of page
כבר לא ניתן להזמין קורס זה.

מיתרי הנפש - מודול 4

12 מפגשים

  • הסתיים
  • 2,400 Israeli new shekels
  • Location 1

פרטים נוספים

יומן מסע אמנותי בקבוצה הוא כלי המאפשר לך לבטא את הסיפור שלך, להרחיב אותו לשבילים של התחדשות, ליצור בו דפים מלאי משמעות...ואז נוצר הקסם. - קורס מתקדם של יומן מסע ויזואלי - ניתן לשלם בתשלומים. 


פרטים נוספים

  • nomigo@gmail.com

bottom of page