top of page
Marble

"לצבוע את הסדקים בזהב"

מפגש חווייתי בסטודיו של נעמי גורדון חן

שבר הוא חלק מהחיים ולא הסוף שלהם

סיפור השבר של נעמי והדרך שבחרה להתמודד.
מפגש בו נראה את יופיים של הדברים הלא מושלמים
בהשראת הוואבי סאבי ופילוסופיית הקינטסוגי.

 מיועד לקבוצות מאורגנות בנות  6-10 משתתפים
מתאים לימי גיבוש, אירועים מיוחדים, קבוצות חברתיות ועוד.
 

נעמי גורדון חן

המפגש כולל:

לצבוע את הסדקים הזהב
לצבוע את הסדקים הזהב

וואבי-סאבי הוא תמצית האסתטיקה היפנית ,
הוא יופיים של הדברים הלא-מושלמים, הלא-קבועים והלא-שלמים

bottom of page