top of page

 גלריית רחוב ע"ש אופיר חן

'גלריית הרחוב' היא מיזם משותף בין המרכז הקהילתי "חוף חפר" לבין הקרן "בשביל אופיר-הקרן לעידוד היצירה לזכרה של אופיר חן ז"ל" שנהרגה במדבריות המלח של בוליביה בגיל 22. אופיר עסקה מרבית שנותיה באמנויות שונות והייתה לה נתינה ענקית לכולם. יוזמי הרעיון ומפיקי 'גלריית הרחוב' הם נעמי ויפתח חן מבית חרות, הוריה של אופיר, מתוך רצון להמשיך את דרכה של אופיר ומתוך אמונה שכך אפשר יהיה להגביר את השיח בין התושבים, את תחושת השייכות למקום ואת המודעות לסוגיות חברתיות וסביבתיות המעסיקות את כולנו. הגלריה הוקמה בשנת 2016 במרחב הציבורי של כפר ויתקין. את התערוכות אצרו יעל מרגלית, עדי אדר, רוני דורון אוחיון ואפי גן.

 

 

האמנות מחברת בין אנשים, נותנת תקווה ומשרה אופטימיות, עושר צבעוני ושמחת חיים, כפי שאופיר הייתה.

מאז הקמתה הוצגו בגלריית רחוב התערוכות:

בית

Sep. 2015

נושא המשקף את המכנה המשותף שבין האמן ליצירתו ובין האמנות למקום. המקום שאנו קוראים לו בית הוא אישי ופרטי, אך בית הוא במובנים רבים גם עניין של קולקטיב, של קבוצה ושל שיוך חברתי. הבית תוחם ומגונן על חבריו, אך גם מבקש מהם להגיע להסכמה על חוקים ומנהגים. 

בית מוגדר על ידי מי שנמצא בתוכו, אך הוא מוגדר לא פחות על ידי הסביבה. בתערוכה הציגו 21 יוצרים ואמנים בני המקום. 

השייכות הטמונה בליבו של המושג "בית" נכחה בכל העבודות בדרכים שונות וחיברה את כל היצירות, היוצרים והצופים למכנה משותף גדול -  כולנו בני בית בעולם.

בית